SEARCH THE SITE
1-714–841–2868 | 1-888-811-8988

‘Tháng Tám giỗ cha’

|Comments are Off
Trần Nguyên Thắng/ATNT Tours & Travel Chỉ mới đầu năm Dương lịch, nhưng tôi bỗng thấy dường như đã là Tháng Tám Âm lịch khi chứng kiến pho tượng của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đang được người dân Việt ở miền Nam California dựng tượng Ngài tại công viên Mile Square...